Forside Fortsættes fra forsiden...

Først og sidst er ”Tavshedens tyranni” et lidenskabeligt forsvar for retten til at tænke, tegne og tale frit.
Da jeg i 1970’erne voksede op i Kastrup på Amager drømte jeg om en karriere som professionel fodboldspiller. Den blev aldrig til virkelighed. Det blev til gengæld drømmen om et job som Moskva-korrespondent, som blev født, efter at jeg i 1979 begyndte at læse russisk på Københavns Universitet. Året efter rejste jeg som led i mine studier et år til Moskva, hvor jeg tabte mit hjerte til en russisk kvinde og til russisk kultur og litteratur.
Mødet med det kommunistiske Sovjetunionen rodfæstede hos mig en forståelse af, at frihed ikke er nogen selvfølge. Gennem mit arbejde som tolk i Dansk Flygtningehjælp fik jeg i 1980’erne kontakt til sovjetiske dissidenter, hvis mod og vilje til at gå i fængsel for retten til at tænke og tale frit gjorde dybt indtryk. Senere arbejdede jeg 11 år i Moskva som Berlingske Tidendes og Jyllands-Postens korrespondent.
I ”Tavshedens tyranni” fortæller jeg, hvordan mødet med systemkritikerne bag Jerntæppet blev afgørende for min forståelse af censurens og selvcensurens svøbe, og hvordan jeg i muslimske dissidenters forsvar for individets ytrings- og religionsfrihed kan genkende den kamp, sovjetiske dissidenter var involveret i under Den Kolde Krig – kampen for universelle frihedsrettigheder på tværs af kulturer, religioner og politiske regimer.

Jeg vil fremover på denne hjemmeside dække de problemstillinger, som offentliggørelsen af Muhammed-tegningerne har rejst.

Med venlig hilsen

Flemming Rose