Morgenbladet: Kringsatt av fiender

”Det er knapt noen nyhet at mange europeere har hatt et nokså moderat kunnskapsnivå når det gjelder islam og islamisme. Flemming Rose, som var kulturredaktør og er utenriksredaktør i Jyllands-Posten, var en av disse helt til høsten 2005. Da trykket han et sett karikaturtegninger i forbindelse med en sak om den økende angsten blant danske tegnere for å avbilde profeten Muhammed.
En pussighet: Rose forteller at de voldsomme reaksjonene kom som en overraskelse. Men først handlet jo saken i Jyllands-Posten nettopp om angsten for å tegne profeten Muhammed, og man må vel anta at dette var en angst for akkurat den typen reaksjoner som kom. Deretter ble det med all mulighet tydelighet bevist at angsten var velbegrunnet, så hvor befinner det overraskende i denne saksgangen seg?” - skriver Lasse Midttun
Læs mere
blog comments powered by Disqus