Sydsvenskan: "Danish Dynamite"

Såväl anhängare som motståndare till publi­ceringen av Muhammedteckningarna borde läsa Flemming Roses utforskning av yttrandefriheten, tycker Fredrik Ekelund.
”På en fest härförleden hamnade jag i ett samtal med en man om ”Muhammedteckningarna”. Han var fortfarande upprörd och undslapp sig ord som rasism och ”islamofobi”. När vi fortsatte samtalet visade det sig att han varken hade sett teckningarna eller kände till historien bakom dem. Jag tror det är symptomatiskt, både nationellt och globalt. Islamisterna vann kampen om problemformuleringsprivilegiet på knockout och kvar stod Flemming Rose, Kurt Westergaard och hela Danmark vid skampålen.
Med tanke på hur den mediala logiken slog till är det spännande att läsa Flemming Roses ”Tavshedens tyranni”. Rose försöker förstå vad som hände men också sitt eget liv i ljuset av dramatiken ...” Læs mere
Comments

FN-forbundet - Bøger ved Henrik Døcker: "Til ytringsfrihedens pris"

”Det er en meget betydningsfuld bog, journalist Flemming Rose her har leveret...
Han har benyttet den kæde af begivenheder, som han hvirvledes ind i, til meget grundige funderinger over hele ytringsfrihedens problematik i den moderne verden, hvor kommunikationsmidlerne så at sige ophæver naturlige afstande: Vi véd - vældig hurtigt, kan man tilføje - hvad der sker fx 5000 km væk, folk, der hverken kan læse eller skrive, kan reagere på slige fjerne tildragelser sådan, at der sker en forvrængning af proportioner, når man ikke tager kulturforskelle i betragtning...” Læs mere
Comments