The Tyranny of Silence

Svensk Tidskrift: När yttrandefriheten försvinner

“I boken Tyranny of Silence tar Rose sin utgångspunkt i publiceringsbeslutet men boken bör framförallt ses som en diskussion om yttrandefrihetens bakgrund och framtid. Det bör direkt sägas att Rose inte är en Lars Vilks-karaktär. Där Vilks är ett yrväder till konstnärssjäl är Rose en samlad akademiker med fötterna på jorden...”
Læs mere
Comments