Morgenbladet: Kringsatt av fiender

”Det er knapt noen nyhet at mange europeere har hatt et nokså moderat kunnskapsnivå når det gjelder islam og islamisme. Flemming Rose, som var kulturredaktør og er utenriksredaktør i Jyllands-Posten, var en av disse helt til høsten 2005. Da trykket han et sett karikaturtegninger i forbindelse med en sak om den økende angsten blant danske tegnere for å avbilde profeten Muhammed.
En pussighet: Rose forteller at de voldsomme reaksjonene kom som en overraskelse. Men først handlet jo saken i Jyllands-Posten nettopp om angsten for å tegne profeten Muhammed, og man må vel anta at dette var en angst for akkurat den typen reaksjoner som kom. Deretter ble det med all mulighet tydelighet bevist at angsten var velbegrunnet, så hvor befinner det overraskende i denne saksgangen seg?” - skriver Lasse Midttun
Læs mere
Comments

Dagbladet.no: Obligatorisk lesning om ytringsfrihetens kår

”...«Taushetens tyranni» er en stor bok, en grundig bok, en personlig bok. Den er både preget av ettertanke og indignasjon, den gir oss samtaler med ytringsfrihetsofre i mange land, den gir oss Roses egne fortellinger om det som har skjedd i tilknytning til karikaturene og dødsdommene, men også fortellinger om hans egen barndom, oppvekst og ungdomstid, hans eget savn etter sin far og en betagende forsoning med ham mot slutten av boka. ”
Læs mere
Comments

Stavanger Aftenblad: Den provoserande fridomen

”Det kjennest ganske enkelt absurd at vår rett til å ytra oss fritt skal kjennast så provoseranda for enkelte at me skal trugast til å
holde kjeft...”
Læs anmeldelsen af Jan Zahl her:
Stavanger Aftenblad 23.06.11
Comments

Dagbladet: En storpolitisk skøyerstrek

Læs anmeldelsen i Dagbladet her:
Dagbladet 23.06.2011 s.1
Dagbladet 23.06.2011 s.2
Comments

Fædrelandsvennen: "Dansk dynamitt"

”...Med en tegnekonkurransesatte en dansk kulturredaktør verden på hodet. Den som tviler på et ord og bilder er mektige våpen, bør lese Flemming Roses beretning”
Læs mere
Dansk dynamitt s.1
Dansk dynamitt s.2
Comments

Dagens Næringsliv: "Den hvite Rose"

Læs anmeldelsen i Dagens Næringsliv, skrevet av den skjønnlitterære forfatteren Torgrim Eggen:
Den hvite Rose
Comments

Ida Berntsen: Den store samtalen

”...Artikkelen ”Muhammeds ansigt” sto på trykk den 30. september 2005. Nær seks år etter de dramatiske hendelsene som fulgte, kommer boken Taushetens tyranni ut på norsk. Teksten er av en fascinerende og sjelden type: Det er en personlig dannelseshistorie. Det er en reportasjebok. Det er en essaysamling. Det er en gjennomgang av den tolerante tankes historie, fra reformasjonens kjettere og frem til i dag. Selv sier forfatteren at han begynte på en alminnelig debattbok, men at det ble umulig å opprettholde en overbygning om at han selv hadde rett og andre tok feil. Derimot falt valget på å dele av de erfaringene som har formet hans syn, som møtet med de sovjetiske dissidentene under den kalde krigen og deres kamp for universelle rettigheter.”
Læs mere
Comments

BT.no: "Taushetens tyranni?"

”...Kor langt skal vi driva retten til å håna og fornedra? Skal retten til å krenka medmenneske vera grenselaus? Er det slik at dersom vi kompromissar på denne retten, så kjem ytringsfridomen i fare? Er han i så fall i fare her til lands?
Flemming Rose i Jyllands-Posten skriv om det han kallar krenkingsfundamentalisme. Då meiner han den gruppa muslimar som blir krenkte av den minste religionskritikk, av det slaget som i Vesten er blitt ein del av kvardagen...”
Læs mere
Comments