Telemarksavisa: Sterk bog - svakere tenkning

”...Rose har skrevet en meget god bok som utfordrer og nyanserer på samme tid.Det er ikke verst...Den handler også om Roses verdigrunnlag...”
Læs anmeldelsen
TA 16.juli 2011
Comments

Vg.no - Bokanmeldelse: En reflektert Rose

”Det er med blandede følelser man åpner «Taushetens tyranni», fint oversatt til norsk av Poul Henrik Poulsson. I bakhodet sitter bildene fra voldelige demonstrasjoner, gateopprør og brenning av danske f lagg. Og det tar kort tid før Flemming Roses gode penn og kloke hode trekker leseren rolig med i sin kunnskapsjakt og analyse og i sine mange personlige erfaringer og refleksjoner. Tolv tegnere svarte på invitasjonen, og oppslaget sto på trykk fredag 30. september, og Roses tekst bar tittelen «Muhammeds ansigt». Som vi vet var en av dem Kurt Westergaards tegning av profeten med en bombe i turbanen...”
Læs anmeldelsen
Comments

NRK.NO: Sterkt om ytringsfrihetens vilkår

”Drøyt fem år etter at de beryktede Muhammed-karikaturene sto på trykk i den danske avisen Jyllands-Posten, kommer Flemming Roses bok ”Taushetens tyranni” på norsk. Tegningene og Flemming Roses tilhørende artikkel utløste den voldsomme karikaturstriden og reiste samtidig en omfattende debatt om ytringsfriheten og hvilke begrensninger den bør ha i et flerkulturelt samfunn. Flemming Roses arbeid med denne boken er imponerende.”
Læs LEIF EKLEs anmeldelse
Comments

DAG OG TID: Manifest frå ein redaktør

”Taushetens tyranni er eigentleg eit redaktørmanifest, og i eit slikt rasjonalistisk program er det ikkje rom for kjensler av noko slag...”
Læs anmeldelsen
Manifest frå ein redaktør
Comments