Berlingske: Flemming Rose er slået til ridder i Frankrig for »åbenbaring« af ytringsfrihed

“…Slægtskabet mellem den danske og franske indstilling til religionskritik var ifølge hovedpersonen selv afgørende for, at det netop var Frankrig, der slog ham til ridder.
»Her ser man debatten om de tegninger i den ramme. Det er meget forskelligt i forhold til mange andre steder, hvor jeg rejser og taler, og hvor jeg skal bruge tid på at forklare, hvorfor det er nødvendigt at insistere på retten til at krænke religion,« siger Flemming Rose…”
Læs mere

JP: Flemming Rose slået til ridder i Frankrig

“Der var champagne, små hapser og bonede gulve, da Flemming Rose onsdag blev slået til ridder af Ordre des arts et des lettres i Paris.
Ordren hører til de mest fornemme i Frankrig og gives til personer, som har ydet ”signifikante bidrag” inden for bl.a. kunst, musik og litteratur.”
Når Jyllands-Postens tidligere kultur- og udlandsredaktør er blevet indlemmet i det fine selskab, skyldes det hans kamp for ytringsfriheden, som han for alvor indledte, da han stod bag Jyllands-Postens udgivelse af de 12 tegninger af profeten Muhammed i 2005.
”Det var en form for åbenbaring af det, som er blevet den daglige kamp for ytringsfrihed i pressen og inden for alle former for kulturel skabelse,”  lød det fra Frankrigs svar på en ombudsmand, Jacques Toubon, som overrakte prisen.”
Læs mere

CATO Institute: Flemming Rose: Winner of the 2016 Milton Friedman Prize for Advancing Liberty

“…For the past 10 years, censorship per­petrated by violent Islamic extremists has been a flash point in the long struggle for the freedom of the press. Through it all, Flemming Rose has been an exceptionally principled and articulate advocate of the importance of press freedom. In count­less interviews, op-eds, and radio and TV appearances, he has made the case that all ideas deserve a public airing in an atmo­sphere free from threat and violence. His book,The Tyranny of Silence, chronicles the events of the cartoon controversy and details their chilling implications for the freedom of expression worldwide. It has become a modern classic on the need to stand up for intellectual, press, and artistic freedom.
Established in 2002 and presented every two years, the Milton Friedman Prize for Advancing Liberty is the leading international award for significant contributions to advancing individual liberty. The Nobel laureate economist Milton Friedman died in November of 2006…”
Læs mere

VG.NO: Det smertefulle mangfoldet

FLEMMING ROSE, dansk journalist og forfatter av boken Hymne til friheten
“For en liberaler er det mye å være uenig med Usman Rana i, men det helt sentrale spørsmål er om vår uenighet kan utspilles innenfor den liberale, sekulære rettstatens rammer. Jeg tror det, men lett er det ikke…”
“Det er gått et kvart århundre siden Bassam Tibi, en tysk islamekspert med syrisk bakgrunn, stilte et spørsmål som det stadig har blitt mer presserende for Europa å få besvart: Kommer islam til å bli europeisert, eller kommer en islamisering av Europa?”
Læs mere

Norsk Redaktørforening: debatt med Flemming Rose Hvor bør ytringsfrihetens grenser gå i et multikulturelt demokrati

“I en tid med flyktningestrømmer, kultursammenstøt, polarisering, terrortrusler og frykt for fremtiden,settes fundamentale spørsmål på dagsorden: Hvor bør frihetens grenser gå i et multikulturelt demokrati? Hvordan håndterer de nordiske landene det kulturelle og religiøse mangfoldet? Innledning ved Flemming Rose, tidligere redaktør i Jyllands-Posten”
Læs mere og se video

Morgenbldet.no: 'Brøggers bjørnetjeneste'

“De siste ukene har det rast enda en ytringsfrihetsdebatt i Morgenbladets spalter. Debatten startet som følge av en leder skrevet av politisk redaktør Lena Lindgren. Lederen tar for seg Vebjørn Selbekks nye bok Fryktens makt og kritikken av daværende utenriksminister Jonas Gahr Støres håndtering av karikaturstriden i 2006.  Bård Larsen, historiker i Civita, er uenig med Lindgren og oppfatter lederen som et dårlig forsvar for 2006-versjonen av Støre. Lindgren, på sin side, mener at Selbekk og noen andre profilerte stemmer i offentligheten går for langt i å beskrive Støres dialog-standpunkt for et svik og at ytringsfrihetsdebatten er preget av alt for mye etterpåklokskap og en la oss «settle a score»-mentalitet. «Du var sviker i 2006! Du forsvarte ikke den og den osv!». Debatten mellom Lindgren og Larsen har vært fruktbar og interessant.
Det samme kan ikke sies om deler av den danske forfatteren og erke-feministen Suzanne Brøggers (ellers lesverdige og gode) essay Danmark – fantastenes paradis, hvor hun blant annet går til frontalangrep på den tidligere kulturredaktøren i Jyllands-Posten, Flemming Rose. «Om man skulle peke på én enkeltperson fra vår egen tid som har preget det siste tiåret, må prisen gå til den nå herostratisk berømte über-fantasten Flemming Rose.»
Læs mere

Stavanger Aftenblad: 'Konspirasjonsteoriar er djupt menneskelege'

“…Før Rose kom så langt, hadde Fritt Ord-direktør Knut Olav Åmås innleia om korleis konspirasjonsteoriar er underbelyste i det offentlege ordskiftet. Han trur noko av grunnen er at teoriane er såpass ville at seriøse akademikarar og politikarar bare ristar på hovudet og ikkje tek dei alvorleg.
- Men teoriane lever og blomstrar som aldri før. Dette er ikkje eit marginalt fenomen, men noko som må takast på alvor og diskuterast, sa Åmås, som ikkje syns det er rart at konspirasjonsteoriane vekkjer interesse.
- Dei er ei blanding av blodig alvor og god underhaldning. Er det noko me treng i ei ugjennomtrengeleg tid, er det analysar som får ting til å hengja saman. Men det er nesten umulig å diskutera konspirasjonsteoriar med konspirasjonsteoretikarar, for alt du seier blir teke til inntekt for at dei har rett i at det eksisterer ein konspirasjon, sa Åmås.”
Læs mere

Morgenbladet.no: Mannen bak brannen

“...– Du har fått Fritt Ords Honnør blant annet på bakgrunn av at du publiserte Muhammed-karikaturene i Jyllands-Posten for ti år siden. Når du ser tilbake på hendelsene, har striden ført til en bedre samtale om ytringsfrihet, eller har den ført til at vi har gått i feil i retning?
– Det har vært en intens, følelsesladet debatt, men det har også vært en debatt, synes jeg, der alle har komme til orde. Det som har vært særlig gledelig, er at så mange muslimer har deltatt. Før karikaturene ble publisert, var det jo ikke særlig mange muslimer til stede i den offentlig debatten i Danmark. Under Muhammed-krisen publiserte Jyllands-Posten flere debattinnlegg fra muslimer enn noen gang. Det er jo det en offentlig debatt og et demokrati handler om. Jeg er stadig vekk en kontroversiell person for noen mennesker, men jeg tror også at det er mange flere som forstår min posisjon, og ikke avskriver den som rasistisk eller fremmedfiendtlig. Det hadde man vanskelig med å skille i starten. Så jeg mener man kan si, og det viser meningsmålinger, at det er en større del av den danske befolkning i dag som synes at det var korrekt å publisere tegningene...”
Læs mere

Journalisten.no: Redaktøren som publiserte Muhammed-karikaturene er mer bekymret for ytringsfriheten 10 år etter

“...Jeg er mer pessimistisk enn Frank Rossavik, sa utenriksredaktør Flemming Rose i Jyllands-Posten til Journalisten.no etter å ha mottatt Fritt Ords Honnør-prisen for sitt konsekvente forsvar av ytringsfriheten. Det var Rose som ba danske tegnere portrettere Muhammed da han ville rope varsko mot selvsensur i september 2005.
Han mener selvsensuren i Danmark er økt underveis, selv om det også er flere positive trekk. Jyllands-Posten kommer med et bilag om striden tirsdag om en uke, men tegningene som skapte politisk strid og ga islamister et påskudd til å hisse til vold, blir ikke republisert...”
Læs mere

Aftenposten: Ytringsfriheten er alle andre friheters mor | Frank Rossavik i Fritt Ord

“...De to redaktørene
«Jeg er blitt mainstream», sa Flemming Rose da han tidligere i år fikk Publicistprisen, en høythengende utmerkelse fra en dansk organisasjon som likner litt på Fritt Ord.
afp000616490-OIVe3OdUKE
Rose mente å si at debatten i hjemlandet har flyttet seg så mye at hans syn på ytringsfriheten ikke lenger er særlig kontroversielt.
Vebjørn Selbekk er ikke blitt mainstream i Norge.
De to kan selvsagt ikke sammenlignes direkte. Rose er redaktør i en dagsavis for allmennmarkedet, litt til høyre i det politiske landskapet. Selbekk er redaktør i en kristenkonservativ nisjeavis...”
Læs mere

Aftenposten Kronikk: Ytringsfrihet i det 21. århundre | Flemming Rose

“...I disse uker blir Europa utfordret på sin selvforståelse. Bilder av flyktninger og migranter på Europas landeveier, grenseoverganger og jernbanestasjoner vekker sterke følelser.
Hvem er vi? spørres det. Hvor langt rekker Europas ansvar for den akutte krisen, og hvordan kan vi bidra til å løse en situasjon der hundretusener av mennesker, først og fremst fra Sentral-Asia, Midtøsten og Afrika, forsøker å komme seg til Europa?
Forandres for alltid, men hvordan?
Europa synes å være i skvis mellom ønsket å hjelpe folk i nød og bekymringen for hva en ukontrollert innvandring fra ikke-vestlige land vil bety for det enkelte samfunn...”
Læs mere

Fritt Ord: Flemming Rose og Vebjørn Selbekk hedret med Fritt Ords Honnør

“...Den debat, jeg blev involveret i for ti år siden, handler for mig ikke, om det var rigtigt eller forkert at offentliggøre Muhammed-tegningerne. Det kan mennesker afhængigt af deres historie, overbevisning og erfaring have forskellige holdninger til.
Nej, for mig handler den debat om to begreber, som udgør den uomgængelige forudsætning for et demokrati og især et multikulturelt demokrati, hvor borgerne bekender sig til forskellige kulturelle, religiøse og etniske fællesskaber. De to begreber er så vidt jeg kan se også en del af forudsætningen for at sikre en varig og bæredygtig fred i et samfund. Jeg tænker naturligvis på tolerance og frihed.
Jeg tror, at vi alle har en iboende trang til at være frie. Evnen til at være tolerant, dvs. det ikke at gribe til vold eller forbyde det, vi hader og afskyr, er ikke medfødt. Hverken for os som individer eller samfund. Det er på mange måder imod vores natur at praktisere tolerance. Det er noget, vi skal lære...”
Læs mere

Fritt Ord Norge: Flemming Rose og Vebjørn Selbekk får Fritt Ords Honnør

“Fritt Ords Honnør tildeles avisredaktørene Flemming Rose og Vebjørn Selbekk for deres prinsippfaste forsvar for ytringsfriheten gjennom ti år med karikaturstrid.

Flemming Rose og Vebjørn Selbekk er blitt selve symbolene på karikaturstriden. Gjennom kontinuerlig og modig deltakelse i offentligheten har de fremmet forståelsen av ytringsfriheten som den mest fundamentale menneskerettighet, og grunnlaget for andre friheter. De har begge betalt en meget høy personlig pris for sin innsats og har fått sitt liv forandret. Der mange andre har sviktet, har Rose og Selbekk utvist stort mot i kampen for liberale prinsipper.

Fritt Ords styre har derfor besluttet å tildele Rose og Selbekk Fritt Ords Honnør i anledning tiårsdagen for starten på karikaturstriden.

Det var 30. september 2005 at Jyllands-Posten publiserte en side med tolv svært forskjellige tegninger, enkelte av dem karikaturer av profeten Muhammed. Dette ble starten på en av de viktigste ytringsfrihetsdebatter i vår tid. Ti år etter er den fortsatt ikke avsluttet. Vinteren og våren 2006 kom det til voldelige opptøyer flere steder i Midtøsten og Asia i kjølvannet av publiseringen. Norge kom sterkt i fokus da avisen Magazinet i en større reportasje i januar 2006 publiserte en faksimile av Jyllands-Postens karikaturer.

Nedbrenning av ambassader, massedemonstrasjoner, drapstrusler, terrortrusler og terrorangrep har fulgt karikaturstriden disse ti årene, senest ved terrorhandlingene i Paris og København i vinter. Men karikaturstriden har også ført til en dypere og sterkere forståelse av ytringsfrihetens grunnleggende betydning i vårt samfunn i dag.

Flemming Rose (57) var kulturredaktør i Jyllands-Posten da karikaturene ble publisert. I dag er han utenriksredaktør i samme avis. Han har blant annet utgitt boken Tavshedens tyranni (2011) og utgir 28. september boken Hymne til friheden i anledning tiåret som er gått siden karikaturstriden startet.

Vebjørn Selbekk (46) var sjefredaktør i avisen Magazinet i 2006. I dag er han sjefredaktør i avisen Dagen. Han har blant annet utgitt boken Truet av islamister (2006) om karikaturstriden. Han utgir i januar boken Fryktens makt, om de ti år etter Magazinets karikaturpublisering.”

JP: Bogsucces - Fire år efter udgivelsen i Danmark har en amerikansk tænketank udgivet Flemming Roses bog Tavshedens Tyranni i USA

“Med ni års forsinkelse har amerikanerne fået øjnene op for debatten udløst af den danske Muhammed-krise, der i 2005 og 2006 skabte kontrovers og tumult i store dele af verden.
Under titlen The Tyranny of Silence udkom en forkortet udgave af Flemming Roses bog i sidste måned i USA, og succesen var øjeblikkelig. Bogen ligger på Amazons top 10 liste over politik og censur, og nu har det globalt anerkendte britiske ugemagasin The Economist placeret den som en af årets 10 bedste bøger...”

Læs mereSamtiden Nr. 4-2012: «Er vi nødt til å begrense ytringsfriheten for å kunne leve fredelig sammen?»

”Ingen andre karikaturer frambringer samme frykt og alvor ved trykking som akkurat Muhammedsatire, beskrevet godt i Flemming Roses bok Taushetens tyranni, og det reiser spørsmålet om ikke flere aviser og magasiner burde trykke dem i solidaritet med...”
Samtiden nr 4/12 s.111

Dagsavisen Meninger: En provokasjon?

MUSLIMHETSENDE FILM:
Debatt Eirik Løkke-rådgiver, Civita
”Tvert imot, det er oppskriften på å institusjonalisere det som Flemming Rose beskriver som taushetens tyranni.”
Læs mere

Aftenposten.no: " Så de religiøse følelser skal ikke krenkes?"

”...Hele opplysningstiden gikk ut på å krenke kirken. Vi hadde ikke fått ytringsfrihet eller demokrati hvis vi ikke hadde tatt et oppgjør med ideen om at Guds ord ikke står til diskusjon. Der begynner vårt demokrati. Hele debatten om Muhammedkarikaturene er et ekko av opplysningstiden. (Jyllands-Postens kulturredaktør) Flemming Rose gikk ut og sa at de som vil leve her i landet, må finne seg i hån og latterliggjørelse.”
Læs mere

Kommersant.ru: Выбор Игоря Гулина

”Глобальный скандал, развивающийся вокруг фильма "Невинность мусульман", сделал появление русского перевода этой книги очень своевременным. Флемминг Росе — редактор культуры в "Юлландспостен", газете, опубликовавшей в 2005 году 12 карикатур на Мухаммеда, из-за которых исламский мир охватили антидатские протесты, местами с кровавым исходом.”
Læs mere

French-news-online.com: Let’s Hear it for (Charlie) Hebdo

”Charlie Hebdo has once again been flying an increasingly battered flag for freedom of opinion and expression despite global threats of real fire and brimstone, but will the French hold out as others in the West cave in?”
Læs mere

Aftenposten.no: Glem aldri: Ytringsfrihet er et unntak i verdenshistorien

”...Taushetens tyranni
Ytringsfriheten er livsnerven i ethvert demokrati. Selv er jeg født til den, og har lenge vært vant med at alle rundt meg anerkjenner den. Men ytringsfriheten representerer et unntak i verdenshistorien. Den er fersk og radikal.
Det forstår du blant annet om du leser Flemming Roses Taushetens tyranni. Boken er en balansert, skarp og klok insistering på hva det vil si å være borger i et demokrati – og en omfangsrik gjennomgang av ytringsfrihetens pinte historie.”
Læs mere

Dagens Næringsliv: Forholdet mellom retorikk og handling

”...Tyskerne har diskutert Breivik-saken flittigere enn andre folk i Europa, fordi forholdet mellom retorikk og handling er et svært ømfintlig tema her. Man dømmer altså folk for retorikk, i håp om å forhindre handling. Er det noen hjelp i det? Et hovedpoeng i Jyllands-Postens redaktør Flemming Roses utmerkede bok av fjoråret, «Taushetens tyranni», er at det kommer lite godt ut av å kjøpslå om ytringsfriheten. Skoleeksemplet er Weimar-republikken i Tyskland i mellomkrigstiden. En alminnelig oppfatning er at det liberale demokratiet lot nazistene ture frem som de ville, men ifølge Rose stemmer dette slett ikke. De stilte dem for retten gang på gang. I 1925, for eksempel, fikk Hitler forbud mot å holde offentlige taler. Det var livsfarlig, viste det seg, å servere en slik figur offerrollen på et sølvfat...” Læs mere

"Tavshedens Tyranni" kan læses på russisk: Издательство «БХВ-Петербург»

”Флемминг Росе, редактор датской газеты "Юлландс-постен", не мог представить масштабы будущего мирового кризиса, когда в сентябре 2005 года дал разрешение на публикацию "карикатур на пророка Мухаммеда". В этой книге автор рассказывает историю появления карикатур, описывает последовавшую за публикацией реакцию мусульманского мира: демонстрации, бойкот датских товаров, штурм посольства Дании в Джакарте и Бейруте, покушения на жизнь художников; размышляет, что такое свобода слова и самоцензура в современном мультикультурном мире.”
Læs mere

Aftenposten "Der ordrene slutter"

”Hatefulle ytringer kan ikke møtes med ord alene, mener likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik. I Aftenposten etterlyser hun tiltak fra myndighetene for å stanse «hatkriminalitet» og «ytringer som kan føre til vold».
Læs mere
Der ordrene slutter Debatt 3.august 2012

Afisha.ru: Новинки нон-фикшна Карикатуры на пророка, русские захоронения в Биаррице и другие книги

”...По Салману Рушди экзистенциальная сущность человека заключается в его праве на рассказ своей истории. Что-то вроде «человек – существо рассказывающее». Это главный способ определения смысла нашего существования. А когда человека насильно лишают этого «языкового инстинкта» — права рассказывать свою историю и обсуждать ее с другими, то происходит не просто ограничение свободы, но настоящая ломка над природой.”
Læs her

MINERVAnett.no: Den moderates rolle

”...Ytringsansvar Lars Gule er klar på at man ikke må utviske skillelinjen mellom ord og handling, som når han siterer Kenan Malik og Flemming Rose.  Det er, mener han, i høyest grad relevant ”å forholde seg til skillet mellom handlinger og meninger”, men han fremholder fortsatt at forholdet mellom ord og handling har en betydning, siden ord er virksomme og ”ytringer foregår i en kontekst eller i et meningsunivers som allerede styrer meninger”...” Læs mere

Index on Censorship: "Words and Deeds"


”In 2005 Flemming Rose commissioned the cartoons of the prophet Mohammed that sparked protests and riots across the world.
In an exclusive book extract, Rose explains why bans on hate speech across Europe are based on a false understanding of its role in the Holocaust
Besides the issue of self-censorship, the debate ensuing from the [Danish] cartoons revealed a number of fractures in European culture and self-understanding. One of these arose from the trauma of the Second World War, an event Europe at all costs wished to avoid repeating...”
Læs mere

Русский Журнал: Карикатуры на пророка Мухаммеда, свобода слова и индивидуальный террор

”...Почти семь лет назад 30 сентября 2005 года в датской газете «Jyllands–Posten» были опубликованы карикатуры на пророка Мухаммеда. Эти публикации стали поводом для «карикатурной интифады» – массовых протестов мусульман в разных странах мира. Тогда, семь лет назад, православные выразили поддержку мусульманам, разделяя тревогу в связи с оскорблением их религиозных чувств. К весне 2006 года «карикатурная интифада» ушла из поля зрения российских СМИ. Между тем, история не закончилась. События последних лет и факты, не получившие в свое время достаточной известности, требуют еще раз вернуться к этой теме.”
Læs mere

Dagbladet - Årets bedste bøger


Dagbladets anmeldere har kåret de tre beste bøkene fra året som gikk. Steffen Kverneland og Lars Fiske har flest favorittstempler, tett fulgt av Marit Eikemo og den australske forfatteren Peter Temple. Utvalget spenner ellers fra Karl Ove Knausgård til Linn Ullmann, fra Tor Bomann Larsen til Erling Lægreid.

Blandt favoritterne var blandt andet:
Espen Tveit, «Fra siden/side-lines»: Fotografens realistiske bilder av tomme fotballtribuner fra baner langt nede i divisjonssystemet viser tidligere tiders dugnadsånd, fra de kliniske bildene strømmer det en hedensk ånd av ritualer, innvielse og offer. Tor Bomann-Larsen, «Æresordet»: Kong Haakon blir en statist i denne boka, uten at anmelderne har oppdaget det, Paal Bergs og Eyvind Berggravs (født Jensen) ry er for all framtid ødelagt gjennom bitende satire, overlegent vidd og sikre vurderinger. Øyvind Rimbereid, «Jimmen»: Språklig melankoli, musikalitet og oppfinnsomhet, dunkle drømmer og jordiske gleder. Endelig et hestedikt som begraver og en gang for alle befrir oss fra Fola Fola Blakken-tyranniet. Tusen takk. Michel Houellebecq, «Kartet og terrenget», oversatt av Thomas Lundbo: En særskilt god roman der verden omkring spiller en relativt mye større rolle enn i de uutholdelig mange norske jeg-romanene. Kart-metaforen blir et gjennomført bilde på alt menneskelig strev. Flemming Rose, «Taushetens tyranni», oversatt av Poul Henrik Poulsson: En omfattende og detaljert framstillingen av Jyllandspostens famøse karikaturtegninger - denne skøyerstreken som fikk uante konsekvenser. Mye å tenke på, ikke minst det voksende krenkelsestyranniet som ønsker å påtvinge taushet. Umberto Eco, «Gravlunden i Praha», oversatt av Astri Nordang: En snirklete, støvete, mørk, illeluktende og ugjennomsiktig - men også ironisk og morsom - historie om mannen som moderniserte hatet og solgte sine konspirasjoner til enhver. Like ille er det om det er jøder, jesuitter eller jakobinere - de ønsker alle å ødelegge «oss». .....
Læs mere

Fædrelandsvennen: Ytringsansvar bør finne sted

”...I et liberalt demokrati er det avgjørende at alle borgere kan komme til ordet, og derigjennom fremme sitt syn, for på den måten å søke saklige svar på felles problemer sammen. Redaktør Flemming Rose i danske Jyllands-Posten – avisen som i 2005 trykket de såkalte Muhammed-karikaturene – kaller en slik liberal forståelse av ytringsfriheten for «ytringsfrihetsfundamentalisme», noe han setter i kontrast til en såkalt «krenkelsesfundamentalisme», nemlig når minoritetsgrupper krever at ytringsfriheten skal begrenses fordi den fører til krenkende ytringer av deres kollektive identitet. Rose er motstander av krenkelsesfundamentalismen, og hevder at ytringsfrihetsfundamentalisme er toleransens pris i et mangfoldig samfunn. Alle skal kunne ytre seg om alt, så fremt den liberale lovgivningen ikke beskranker dette.”
Fædrelandsvennen Mening 20.september 2011

Aftenposten: Sagaene om blodbadet

”...Bøker om islamhatere kommer som en reaksjon mot de mange islamkritiske forfatterne av vekslende kaliber i Vesten de siste årene: Oriana Fallaci, Melanie Phillips, Bruce Bawer, Flemming Rose, Hege Storhaug, Bat Yeor, Bruce Thornton, Walter Laqueur og andre...”
Læs kommentar

NORGE IDAG: Slik er forfølgelsen over hele verden

”Forfatteren av  boken  «Taushetens  tyranni»,  Flemming  Rose,  sier at dersom  vi  godtar  ideen om at  mennesker har   rett   til ikke å bli krenket,  og  håndhever den konsekvent  og  universelt,  vil  vi ende i  taushetens  tyranni.  
... For  forfatteren går  det  likevel  en  grense  for ytringer, der disse oppfordrer til vold. Det  må  foreligge en umiddelbar  og  klar risiko for at en ytring vil  bli  fulgt av vold,  før  den  blir  kriminalisert, sier han. ”
Norge IDAG (1) 26.08.2011Norge IDAG (2) 26.08.2011

Journalisten: Tett på bomben

”...Klungtveits første innskytelse var at det dreide seg om en bombe mot Cappelen Damm i Akersgata....Det hadde vært sterke reaksjoner mot at forlaget utga boka "Taushetens tyranni", med Muhammed-karikaturene til tidligere kulturredaktør Flemming Rose i...”

Journalisten, 12.august 2011 (1)Jounalisten, 12.august 2011 (2)

Klassekampen - Rønsen på fredag: "Valgkamp light?"

”..Jo mer flekulturelt samfunnet blir, jo flere må faktisk tåle å bli kenka”, - skriver Arild Rønsen
”Vi må alle tåle å bli krenka. Muslimer, kristne, ateister, fotballentusiaster, sjakknerder, kommunister, kulturkonservative. Jo mer flerkulturelt samfunnet blir, jo flere må faktisk tåle å bli krenka. Velger vi motsatt vi, havner vi i Flemming Roses skrekkabinett – i taushetens tyranni.
Den politiske debatten i Norge er til daglig ikke prega av for mye ”hakking på andre”. Tvert i mot preges den av for lite konfrontasjon. Look to the British Parliament! Og slip de verbale knivene!”
Share

Klassekampen - Rønsen på fredag 5.august 2011

e24.no/kommentarer: Mer debatt - ikke mindre

”Den danske forfatteren og (tidligere kulturredaktør i Jyllandsposten) Flemming Rose, argumenterer overbevisende i sin bok «Taushetens tyranni» for at alle ytringer unntatt de som oppmuntrer til vold, bør være legitime i et demokrati. Jeg er enig med ham.”
Læs Elin Ørjasæters kommentar

Tønsbergs Blad - Brev: Menneskerettigheter - ytringsfihet

”...Men ytringsfriheten er mer enn et vilkår for demokrati, den er en universell menneskerettihet”, - skriver Ejnar Brurberg
Tønsbergs Blad 20.juli 2011

Dokumentar og fakta: "Taushetens tyranni" på bestsellerliste

3. ”Taushetens tyranni”
Omtale
”I denne boken følger forfatteren den tolerante tanke fra reformasjonens kjettere og frem til i dag. Boken er ment som et forsvar for retten til å tenke, tegne og uttale seg fritt...”
Læs mere og køb bogen

Dagbladet - Kultur: Bokliste uge 25 "Omdiskutert"

”Flemming Rose debuterer på boklista for generall litteratur med den svært omtalte boka ”Taushetens tyranni”
Ser listen
Dagbladet Kultur 04.07.2011

Bokhandlerforeningen: Bestselgerlisten uke 25-2011

Generell litteratur:
5. Taushetens tyranni - Flemming Rose

VG Boklisten: "Taushetens tyranni" på bestsellerliste i Norge

Hvilke bøker sælger best i Norge?
Se listen
Bestseller VG 3.juli 2011

Minerva: Den danske Satan

”Ingen gruppe kan påberope seg særbehandling i en demokratisk offentlighet. I Taushetens Tyranni forklarer Flemming Rose hvorfor Jyllands-Posten publiserte Muhammed-karikaturene, og ikke lot seg kue av frykten for represalier.”
Læs mere

”Ingen rett til ikke å bli krenket”

Aftenposten.no: Ytringsfrihet under press

”Vi må ikke glemme at norske muslimer som driver med høylytte protester mot religiøse «krenkelser» er en marginal gruppe, skriver dagens debatt-forfattere - SHAKIL REHMAN/NEFISE ÖZKAL LORENTZEN/TINA SHAGUFTA KORNMO - Likestilling, integrering og mangfold-nettverket”
Læs mere

Litteraturklubben.no: "Taushetens tyranni" er en personlig dannelseshistorie

”...Journalisten, forfatteren og avisredaktøren Flemming Rose følger utviklingen av den tolerante tanke fra reformasjonens kjettere og frem til i dag. Han forteller om sitt møte med systemkritikerne bak jernteppet under den kalde krigen,  og viser hvordan kampen de sovjetiske dissidentene førte for universelle rettigheter, i prinsippet er den samme som de muslimske dissidentene kjemper i dag.”
Læs mere og køb bogen

Klassekampen: Arild Rønsen om "Taushetens tyranni"

”...Tåler vi ikke å bli krenka, våkner vi en dag opp til et samfunn der taushetens tyranni råder...” skriver Arild Rønsen
Læs ”Rønsen på fredag” :
Arild Rønsen på fredag

Dagbladet.no: Demonstrasjonen som uteble

"..- Vi hadde en forventning om at boka ville bli vurdert ut i fra dens viktige budskap, som er en gjennomgang av ytringsfrihetens utvikling og status i en stadig mer globalisert verden. Det er et tema som interesserer mange..." Læs mere

Nrk.no Søndagsavisa: Interview med Flemming Rose

”Vi MÅ i STOR grad tåle å bli krenket. Ellers vil "taushetens tyranni" råde...”
Lyt til podkast

Bok & samfunn: «Taushetens tyranni» lanseringsklar

”Cappelen Damm utgir om få dager Flemming Roses «Taushetens tyranni». Forlaget har ikke mottatt noen negative henvendelser i forbindelse med lanseringen av boka, som vil inneholde en faksimile av Muhammed-karikaturene.”
Læs mere

SKUP: Ytringsfrihetens grenser mot Muhammed-karikaturene

”Tidligere forlagsdirektør William Nygaard, Jyllands-Postens Flemming Rose, professor i religionsvitenskap Anne Roald og VGs nylige avgåtte redaktør Bernt Olufsen satt i panelet under temaet «Ytringsfrihetens grenser». Der ble nesten hele taletiden viet til trykkingen av Muhammed-karikaturene.” Læs mere

VIDEO

*Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse - SKUP

Bok & samfunn: Terror mot frie ord

”Bok & samfunn har vore i København og snakka både med den danske forleggaren og forfattaren. Intervjuet står på trykk i siste nummer av papirutgåva vår. Boka Flemming Rose har skrive reiser heilt grunnleggande spørsmål om retten til å tenke, teikne og ytre seg fritt i eit moderne samfunn. Dette er også grunnen til at vi gir honnør til Cappelen Damm som sørgjer for at boka no kjem på norsk. Samstundes blir det interessant å sjå om forlaget i Akersgata trykkjer Muhammed-teikningane også i den norske utgåva. DagenMagazinet gjorde det allereie i januar 2006, og i fjor vinter gjorde Aftenposten det same.”
Læs mere

Aftenposten-Debat: Krenkelsestyranniet

”Det er da ikke irrasjonelt å reagere med frykt når en fyr forsøker å begå massemord i handlegaten i Stockholm,” spør kronikkforfatter Asle Toje.
”...Islam dikterer at uærbødig omgang med religionsstifteren Muhammed, er uakseptabelt. Forbudet er langt på vei oppnådd i praksis. Ikke en eneste av de norske kunstnere som har latterliggjort kristendommen, har løftet penselen mot verdens nest største religion. Anders Heger har alt hintet om at han vil sensurere karikaturene når Flemming Roses bok om karikaturstriden Tavshedens tyranni kommer ut på norsk. Om feighet var en dyd, ville dette vært dydig. Spørsmålet er om praksis skal formaliseres? I så måte er islamofobi en dolk mot ytringsfrihetens hjerte. Man finner ordet i munnen på dem som snakker om hets mot muslimer, men som krever offerstatus for islam.”
Læs mere

Aftenposten - Kronik: Foraktens språk

”Flemming Rose (bildet) setter seg selv inn i en ærefull historisk tradisjon, men i enkelte deler av boken gjør han det svært enkelt for seg selv i argumentasjonen,” skriver Stein Lillevolden. Læs mere

Der Tagesspiegel: Interview med Flemming Rose

”„Ich habe so viele Todesdrohungen erhalten“ Die Freiheit der Meinung geht Flemming Rose über alles – dafür streitet er. Warum er Hitlers „Mein Kampf“ nicht verbieten würde und was er von Hippies lernte”
Von Interview

Cappelen Damm: "Taushetens tyranni" ventes utsendt primo maj

”Taushetens tyranni er Roses personlige beretning om begivenheten som har satt dagsorden for debatten om hva det vil si å være borger i et demokrati. Her forteller han om personer og opplevelser som har påvirket hans syn på verden og satt rammene for hans forståelse av Muhammed-krisen.
Resultatet er en intellektuelt spennende, fascinerende og gripende bok. Det er en analyse av globaliseringen og dens konsekvenser og et forsøk på å finne ut av hvordan vi kan leve sammen i en verden med øyeblikkelig kommunikasjon og folkevandringer på tvers av kulturene. Men mest av alt er den et lidenskapelig forsvar for retten til å tenke, tegne og uttale seg fritt.”

Køb bogen (norsk)
Køb bogen (dansk)

Cappelen Damm: Presisering vedrørende Flemming Roses bok

”Aftenposten – og en lang rekke medier forøvrig – gjengir den 30. desember en NTB-melding under overskriften "Vil trykke Muhammedkarikaturer". Bakgrunnen for dette er et oppslag på NRK kvelden i forveien der jeg bekrefter at vi har antatt for utgivelse Flemming Roses bok Tavshedens tyranni, som kom ut i Danmark den 30. september. Dette presenteres som at "Forlaget Cappelen Damm vil trykke de omstridte Muhammed-karikaturene i en ny bok på nyåret". Læs mere

San Francisco Chronicle: Intimidation and the tyranny of silence

”..Swedish and Danish authorities arrested four suspected militant Islamic jihadists last week for allegedly planning a terrorist attack before this weekend. Their target was the Jyllands-Posten news bureau in Copenhagen. In 2006, the newspaper became the target of terrorist threats after it printed controversial cartoons of the prophet Muhammad in 2005. Authorities say the suspects arrested planned to use the same "swarm" tactics used in the 2008 Mumbai killing spree that left 163 people dead. Læs mere

Kristianstadsbladet: Ingen försvarade Jyllandsposten

”När muslimska länder förklarade att statsministern borde be om ursäkt för Jyllandpostens publicering och förhindra att något liknande inträffade förklarade Fogh Rasmussen att Danmark har yttrandefrihet. Vad som har hänt under de fem år sedan teckningarna publicerades är en lång och blodig historia. Den berättar Jyllandspostens kulturredaktör Flemming Rose i den femhundra sidor tjocka boken "Tavshedens (tystnadens) tyranni.” Læs mere

WELT am SONNTAG: Urlaub von der Dauerangst

”Flemming Rose, Schöpfer der Mohammed-Karikaturen, kommt in den USA ohne Leibwächter aus
Wie es denn so sei, im Sonnenschein und ganz ohne Bewacher auf der Straße spazieren zu gehen? "Wunderbar", sagt Flemming Rose und grinst. Drei Polizisten geben zu Hause in Dänemark auf ihn acht - sie begleiten ihn, wenn er morgens in seine Redaktion geht, sie rennen in seiner Freizeit neben ihm her, wenn er in sportlichen Dauerlauf verfällt. "Ich habe gelernt", sagt Flemming Rose, "dass es am besten ist, die drei gar nicht zu beachten. Das sind Profis, die mögen das so." Gewiss, wenn es regnet und sie draußen vor der Tür stehen, bittet er sie zum Tee herein. Und neulich haben sich zwei von ihnen ein Exemplar seines neuen Buches signieren lassen: "Tyrannei des Schweigens" heißt es (siehe Auszug Seite 6).” Læs mere

WELT ONLINE: Begegnung mit einem höflichen Attentäter

Af Flemming Rose
”Einer von jenen, die sich ziemlich sicher persönlich und im Namen seiner Glaubensbrüder von den Mohammed-Zeichnungen gekränkt fühlten, war ein junger Mann aus Tunesien. Er war so gekränkt, dass er sich laut dänischer Polizei vorgenommen hatte, den zu diesem Zeitpunkt 72 Jahre alten Kurt Westergaard zu ermorden. Westergaard hat den Propheten mit einer Bombe im Turban gezeichnet. Der junge Mann hieß Karim Sørensen. Er kam 2000 nach Dänemark, wo er eine Dänin heiratete, die er in seinem Heimatort Sousse, einem beliebten Ferienziel an Tunesiens Küste, getroffen hatte.” Læs mere

ARD 1: Dänemark: Fünf Jahre Karikaturen-Streit

”'Erhöhte Terrorgefahr in Europa' - diese Nachricht versetzte in den vergangenen Tagen viele in Angst. Europa ist nicht zuletzt auch deshalb ins Visier der militanten Islamisten geraten, weil in der dänischen Zeitung ,Jyllandsposten' satirische Zeichnungen über den Propheten Mohammed erschienen waren. Vor fünf Jahren entzündete sich daran der Karikaturenstreit. Unsere Korrespondentin sprach den Chefredakteur der Zeitung, der nun erneut ein Buch mit den umstrittenen Zeichnungen veröffentlicht, und traf den Karikaturisten, für den die Angst vor Terror längst Alltag ist.”
Lyt til

Interview with Deutsche Welle Radio

INSIDE EUROPE | 07.10.2010 | 17:30 Is Denmark heading for another Mohammed caricature crisis?

Læs mere og lyt

kpn.dk: Hizbollah fordømmer Roses bog

”Libanons proiranske Hizbollah-bevægelse fordømmer på det kraftigste det danske forlag, der står bag udgivelsen af kulturredaktør Flemming Roses debatbog "Tavshedens Tyranni".
Det skriver det iranske nyhedsbureau Abna.” Læs mere

AhlulBayt News Agency: Hezbollah Condemns Danish Republishing of Propet’s Cartoons

”Hezbollah vehemently condemned the Danish publishing house for publishing a book containing the controversial blasphemous cartoons of Prophet Mohamad” Læs mere

Frankfurter Rundschau: Dein Tabu, mein Tabu

”Da ist sie also wieder, die berühmt-berüchtigte Zeichnung mit der Bombe im Turban des Propheten Mohammed – der vielleicht aber auch nur ein anonymer Muslim ist, wie der Zeichner Kurt Westergaard sein eigenes Werk zuletzt umzudeuten versuchte. Briefmarkengroß findet sich die Darstellung auf Seite 225 eines 492-seitigen Buchs. Und doch ist sie groß genug, um fünf Jahre nach ihrem Ersterscheinen in der Zeitung Jyllands-Posten immer noch Gefühle so zum Wallen zu bringen, dass dänischen Institutionen vor einem Wiederaufflammen der Proteste graut”
Læs mere

NRK: Gir ut omstridt Muhammed-bok

I boken blir omstridte tegninger av profeten Muhammed publisert. Forlaget er ikke redd for at utgivelsen vil skape bråk. Læs mere

Cappelen Damm gir ut bok med Muhammed-karikaturer

”Vi har vurdert denne boka som kvalitativt god og mener den vil tilføre noe helt spesielt innenfor sitt felt, slik vi vurderer alle andre bøker. Flemming Roses bok er en essaysamling om ytringsfriheten som bidrar til debatten på en svært god måte, sier forlagssjef for sakprosa i Cappelen Damm, Ida Berntsen, til NTB.” Læs mere

Sveriges Radio: Tystnadens tyranni

”Det är nu 5 år sedan som den danska dagstidningen Jyllandsposten tände en fackla som slog gnistor jorden runt. Teckningarna av profeten Muhammed i olika dramatiska skepnader väckte heta känslor, kalla beräkningar och störda handelsförbindelser. Nu kommer boken "Tystnades tyranni", skriven av mannen som släppte anden ur flaskan, Flemming Rose, kulturredaktör på Jyllands-Posten.” Reportage av Gösta Lempert. Lyt her

Spiegel Online: Ein Kämpfer sucht seine Ruhe

”Rose, Kulturchef der Zeitung "Jyllandsposten", veröffentlicht am heutigen Donnerstag sein Buch "Die Tyrannei des Schweigens". Auf einer Seite sind auch die umstrittenen Mohammed-Karikaturen erneut abgedruckt. Aber Rose will mit dem Buch nach eigenen Worten nicht etwa eine neue Debatte anstoßen - sondern er will endlich seine Ruhe.” Læs mere

Göteborgs-Posten Lars Åberg: Tolerans ingen religiös dygd Göteborgs-Posten Lars Åberg: Tolerans ingen religiös dygd

När statsvetaren Jytte Klausen skulle summera den danska Muhammedkrisen i sin bok The cartoons that shook the world vågade det amerikanska förlaget inte inkludera de teckningar som var själva utgångspunkten.
I den senaste Muhammedboken finns de emellertid med, i sällskap med andra satiriska och religions­kritiska bilder och konstverk. Fem år efter Jyllands-Postens publicering skriver tidningens kulturredaktör Flemming Rose i Tavshedens tyranni om hur hans syn på yttrandefrihet formades under åren som korrespondent i Sovjetunionen och om hur motstånd mot censur och blasfemilagar blivit en livshållning i en framryckande kränkthetskultur.
Læs mere

CNN: New book reprints controversial Muhammad cartoons

The editor of the Danish newspaper that first published the cartoons five years ago has written the book, "The Tyranny of Silence," to tell the story of the pictures and to put them in context. Læs mere

Le Monde: Pour Flemming Rose, c’est aux démocraties de défendre la liberté d’expression.

”La police norvégienne a annoncé, mardi 28 septembre, que les trois hommes arrêtés cet été (Le Monde, 10 juillet) en Norvège et en Allemagne préparaient un attentat contre le journal danois Jyllands-Posten, qui a publié il y a cinq ans douze caricatures de Mahomet, à l’origine d’un vaste débat à travers le monde. "Je crois que c’est la sixième tentative d’attentat contre le journal", déclare au Monde Flemming Rose, rédacteur en chef des pages culture du quotidien danois, qui s’apprête à publier, jeudi 30 septembre, jour anniversaire de la publication des caricatures en 2005, un livre intitulé Tavshedens tyranni ("La tyrannie du silence"), dans lequel il publie à nouveau les dessins.” Læs mere

Welt Online: Däne fordert zum Kampf gegen Islamismus auf

Weil ein Verleger für ein Buch über den Propheten Mohammed keinen Illustrator finden konnte, beauftragte der dänische Kulturredakteur Flemming Rose vor fünf Jahren dänische Karikaturisten, den Propheten Mohammed so zu zeichnen, wie sie ihn sehen. Das Ergebnis erschien am 30. September 2005 in der Zeitung „Jyllands-Posten“ und rief das hervor, was mittlerweile unter dem Begriff Mohammed-Krise in die Geschichte eingegangen ist. Am 29. September 2010, dem fünften Jahrestag der Veröffentlichung der Karikaturen, erscheint Roses Buch „Tavshedens Tyranni“ (Die Tyrannei des Schweigens) in Dänemark. Læs mere

dradio.de Interview med Von Marc-Christoph Wagner


”Wer Flemming Rose kennt, der weiß: Die letzten Jahre waren hart für ihn. Immer wieder wurden er und seine Zeitung als dumpfe Provokateure, als geistige Brandstifter, ja von Intellektuellen wie Günter Grass gar als rechtsradikal bezeichnet. Gerade für Rose könnten derlei Attribute falscher nicht sein.” Læs og lyt mere her

de Volkskrant: 'Het beledigingsfundamentalisme heeft meer invloed dan ik dacht'

”Dreigt er een nieuwe cartooncrisis? Dat vragen sommige Denen zich af nu Flemming Rose, redacteur kunst en opinie van de Deense krant Jyllands-Posten, met een boek komt waarin hij met de kwestie afrekent.... Flemming Rose had cartoonisten ...”
Læs mere

de Volkskrant: Deense journalist zwijgt over cartooncrisis

‘Vijf jaar heb ik over de cartooncrisis gesproken. Ze zijn een lange en zware persoonlijke reis geweest, zowel lichamelijk als geestelijk. Vanaf nu wil ik het er niet meer over hebben.’ Aldus journalist Flemming Rose (52) woensdag bij de presentatie van zijn boek Tavshedens Tyranni (De tyrannie van het zwijgen). ‘De argumenten van de voor- en tegenstanders zijn bekend. Ik zal wel altijd betrokken blijven bij het debat over de vrijheid van meningsuiting’, zei Rose, die evenals cartoonist Kurt Westergaard (75) nog altijd wordt beveiligd. Læs mere

Aftenposten: Et behov for ufølsomhet

Knut Olav Åmås  -  Kultur- og debattredaktør i Aftenposten: ”Tegningene ble utnyttet i autoritære regimers ideologiske kamp mot Vesten, og i islamkritiske vestlige krefters kamp mot en religion hvis utøvere sørgelig ofte diskrimineres i samfunns- og arbeidsliv. Slik diskriminering må imidlertid bekjempes ved å sikre deres rettigheter, ikke ved å begrense andres.”
Læs mere

Sydsvenskan: Fem år med profeten

”Får profeten avbildas? Tveklöst.
Får bilderna visas i tidningen? Absolut.
Bör de publiceras? Ja, förmodligen är det viktigt.
Fast många håller inte med mig.” Læs artiklen i Sydsvenskan

Danish Mohammed cartoons to reappear in new book: editor (AFP) – Aug 26, 2010

”The book, written by Jyllands-Posten cultural editor Flemming Rose and titled "The Tyranny of Silence," is set to hit bookstores on September 30...” (AFP)